קרוקוגלוק

חמישה צלילים בכיוון פנטאטוני . כולל פטישון תואם אותו ניתן לאחסן בצידי התנין .