קסילופון צב

5 צלילים בכיוון פנטאטוני. אידיאלי לחשיפת הגיל הרך למגוון צלילים וסולמות .
כולל פטישון בטיחותי תואם אותו ניתן לאחסן בתחתית גוף הקסילופון.