גלוקנשפיל דיאטוני

אוקטבה אחת מדו 3 עד דו 4 קלידים צבעוניים . כולל 2 פטישונים.