גלוקנשפיל כרומטי

17 צלילים מדו 3 ועד מי 4. כולל 2 פטישונים.