פעמון על בסיס

עיצוב מיוחד עמיד ובטיחותי צליל עשיר ומתמשך . מתאים לחינוך המיוחד.