מפל חרוזים

מוריד גשם אטרקטיבי ואקטיבי, הפוך מצד לצד ונענע לצדדים כדי לראות ולשמוע את גשם החרוזים.