גלוקנשפיל כרומטי

25 צלילים .מדו 3 עד דו 5. כולל שני פטישונים.